Foredrag          Kontakt


 

     Ansigtet

 

 

Startside

Introduktion

Historie

Videnskabelige undersøgelser

Kulstof 14-dateringen

Referencer

Foredrag   Kontakt

Det sande ansigt

 

Billedforedrag om ligklædet i Torino

 

Om foredragsholderen

Jeg er praktiserende læge, har læst teologi og er medlem af Folkekirken.

Min interesse for ligklædet i Torino begyndte for ca. 40 år siden. Jeg har studeret en stor del af den internationale litteratur om emnet, deltaget i sindonologi-konferencer i Europa samt USA og er medlem af Shroud Science Group. Jeg er forfatter af og medforfatter til peer-reviewed, videnskabelige artikler om emnet publiceret i anerkendte tidsskrifter og har studeret tråde fra ligklædet i mit eget laboratorium. I 2007 udkom min bog om Torinoklædet på Gyldendals forlag: Det sande ansigt - Jesus og ligklædet i Torino Klædet set fra en teologisk, historisk, arkæologisk og naturvidenskabelig synsvinkel.

 

Foredragets indhold

Udgangspunktet er tanken om, at ligklædet i Torino kunne være identisk med det klæde, Josef fra Arimatæa foldede over den korsfæstede Jesus.

Det er hensigten så sagligt som muligt at informere om den relevante forskning.

 

Tilhøreren tages med på en studietur til Palæstina på Jesu tid. Klippegravenes udformning, begravelsesskikke, knogler med spor af korsfæstelse, datidens forarbejdning af tekstiler omtales.

Romersk korsfæstelse fremlægges detaljeret set fra en retsmedicinsk synsvinkel. Ligklædet har givet forskningen ny viden om denne grufulde henrettelsesmetode, velkendt og kommenteret af bl.a. Cicero, Seneca, Josefus og Origenes.

Evangeliernes beretning om Jesu lidelse og begravelse belyses og sammenholdes med billedet af den korsfæstede mand på Torinoklædet.

Ligklædets eventyrlige rejse fra Palæstina til Torino klarlægges med pluk fra historien, kirkehistorien, ikonografien og palynologien (studiet af pollen). Unikke ikoner og middelalderdokumenter vises og kommenteres.

Endelig gennemgås de sidste 100 års videnskabelige undersøgelser, hvor bl.a. hypoteser om billeddannelsen fremlægges.

Kulstof 14-dateringen - med muligheden for, at klædet kunne være et falsum - kommenteres.

Til sidst fokuseres på den betydning Torinoklædet har for teologien, kirken, troen og den enkelte.

Gennem mit medlemskab af Shroud Science Group er jeg løbende opdateret og kan forhåbentlig give tilfredsstillende svar på de spørgsmål, tilhørerne måtte stille ved foredragets slutning.

 

Anbefaling

Det praktiske...

Foredraget er et billedforedrag fremlagt i en PowerPoint præsentation af op til 2 timers varighed inkl. midtvejspause.

En lillebitte prøve kan ses ved at klikke på billedet med naglerne. Har du ikke PowerPoint installeret på din computer, kan PowerPoint Viewer downloades.

Jeg medbringer pc og lysstærk projektor, hvis det ikke forefindes. Sørg venligst for et passende stort lærred.

 

 

Klik på billedet og få vist et lillebitte udsnit af PowerPoint foredraget om Torinoklædet (6Mb). Filen åbnes som skrivebeskyttet. Foredragsholderen holder en antik nagle i hånden på billedet til venstre.        © Niels Svensson

 

Pris

5.000 kr. + transport i bil (færge, broafgift, kilometerpenge) + evt. overnatning på hotel.

 

Kontakt

Niels Svensson

Læge, MD

Kalvemosevej 4

4945 Femø

Danske Bank

CVR

Å    +45 54715005

Ê  +45 54715393

* nsv@regionsjaelland.dk

3215 4750134440

72951816

Klik på billedet af foredragsholder

 

Klik på klædet og se et abstact til brug for evt. annoncering

3

4